Nieuws

Mijn leven, Van Mij

De beroemde dirigent Jacques Driëlle keert terug naar zijn geboortedorp. Daar krijgt hij een plek in de gemeenschap door het plaatselijk koor te gaan dirigeren. Het koor vormt als ware een subgemeenschapje binnen het stadje. Daar is niet iedereen blij mee, maar ook binnen het koor zitten de nodige frustraties tusen de leden. Jacques Driëllle leidt het koor met originele en soms onconventionele methodes. Waarbij hij wijze levenslessen en harmonie in balans houdt. Het zingen, je ware stem laten horen, zet vele processen in werking. Als het koor gevraagd wordt een optreden te verzorgen, komt door ruzies niet alleen het lot van het koor maar ook dat van Jacques in gedrang.

Het stuk, gebaseerd op de film "As it is in heaven", werd speciaal voor Spotlicht bewerkt door Henk Boltje. Een primeur, dit was nog niet eerder gedaan. Samen met regisseur Saskia Groenendijk hebben de spelers kleur gegeven aan dit verhaal, hetgeen ze zeker is gelukt. Allerlei emoties kwamen naar voren: woedere, liefde, angst, blijdschap. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door een koor o.l.v. Maarten Dollekamp.
Dit was verrassend te noemen en zeer aangenaam.

Al met al kon het publiek genieten van een boeiend schouwspel.


 20-04-2011
 Ella

pagina terug