Nieuws

Eerst bekende school in Zeijen

Op de eerste kadastrale kaart van ongeveer 1830 is een school opgetekend onder sektie nummer N I 759 en deze was eigendom van de Marke Zeijen. We weten alleen dat het op de plaats van de huidige Hoofdstraat 21 heeft gestaan (zie de afbeelding in de beeldbank).

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 14 augustus 1846 lezen we de volgende advertentie:

"De gemeenteraad van Vries is voornemens om op maandag 17 Augustus 1846, des namiddags ten zeven ure, ten gemeentehuize te Vries, aan den minste inschrijvende of laagst mynende in het openbaar aan te besteden het afbreken van het oude, en het opbouwen van een nieuwe schoollokaal te Zeijen, met de leverantie van de daartoe benoodigde materialen, volgens bestek en teekening welke dagelijks van 's morgens 9 tot 's avonds 7 uren ten gemeentehuize voormeld te inzage zullen voor liggen.

Vries, 13 Augustus 1846
De gemeenteraad voornoemd
C.H.W. van der Feitz burg.
M. van der Molen, loco sec. weth."

Hieronder ook een tekening uit 1840 van de te bouwen school in Taarlo, waaraan de school in Zeijen identiek zal zijn geweest: Mogelijk niet precies dezelfde afmetingen maar de indeling is wel gelijk, gezien ook het schooltje van Lhee welke nu in het Openlucht Museum te Arnhem staat.

De indeling van de school was als volgt: in het midden een pad met aan beide zijden 3 rijen banken. De voorste kleinste bank voor de allerkleinsten en zonder lessenaar. De daaropvolgende bank met lessenaar voor de middenste leerlingen en de achterste banken ook met lessenaar voor de grootsten en oudste kinderen. Voor het pad de kachel en daarnaast de lessenaar van de onderwijzer. Er was geen sanitair en water aanwezig, ook moesten de kinderen zelf voor de brandstof zorgen.

In 1878 wordt op de noordse brink aan de Brinkstraat (voor bakker Fleddérus) een nieuwe school gebouwd. Het oude schooltje wordt afgebroken...

Meester Jan Pieters schrijft het gedicht:

Vaarwel
Aan ’t oude schoolgebouw te Zeijen.
——
Vaarwel gij oude schoolgebouw
Ras breekt de tijd nu aan
Dat men met hamer en houweel
U zal vernielen gaan.
——
Beweest gij ons ook goeden dienst
Reeds sedert menig jaar
Tans hebt gij spoedig uitgediend
Uw vonnis ligt reeds klaar.
——
En hebben wij ook veel geleerd
Op deze kleine stee
Wij zijn er zeker dankbaar voor
Maar zingen wel te vree.
——
Val neder onder moker bijl
Wij hebben geen verdriet
Want straks verrijst een nieuwe school
En daarom treur ik niet.
——
Nog eens hoezeer wij zijn thans blij
Op dezen laatsten dag
En hopen dat de nieuwe school
Maar dra gereed zijn mag.
——
Dan zullen wij met frischen moed
Weer aan het leren gaan
En dat dan ook met luit en vlijt
Daar komt het juist op aan.
——
Dan worden wij, zoo God het wil
Verstandig wijs en goed
En leven dan verheugd en blij
En met een vroom gemoed.
——
Zoodat een ieder die ons kent
Op ons tevreden zij
En wij eens nutte leden zijn
Der groote maatschappij.

Zeijen 15 juli 1878         J. Pieters

  8-08-2021
 Historisch Zeijen.nu, Rolf

pagina terug