Nieuws

Onthulling bord Boermarke Zeijen

Vrijdag 23 juli was de officiële onthulling van een informatiebord van de Boermarke. Dit bord staat op de Brink, tegenover café Hingstman. Ook werd hun nieuwe website gelanceerd. www.boermarkezeijen.nl
Waarschijnlijk door vakanties en Corona was de opkomst niet heel groot en waren er ongeveer 25 à 30 mensen bij deze onthulling aanwezig.
Gerko Brink, al 18 jaar voorzitter van de Boermarke, nam ons in zijn inleiding mee naar het ontstaan van dit alles. Hij benoemde onder andere dat er door een kavelruilproces veel transportbewegingen weg waren gevallen, wat zich heeft vertaald in 2987 kg. CO2 uitstootvermindering. Dat is toch mooi.
Daarnaast zijn ze bezig geweest met biodiversiteitsverbetering. Het bedenken van een circulair Markeplan Zeijen pakte zo goed uit dat het ministerie van LNV hier ook wel wat in zag. Dit heeft geresulteerd in een mooi bedrag aan subsidie, waardoor weer meer kan worden gerealiseerd. Zo zijn er diverse plannen m.b.t. het zaaien van rode en witte klaver, het inzaaien van akkerranden, werken aan natuurvriendelijke oevers en nog veel meer.
Dit is uiteraard allemaal op hun nieuwe website te lezen.
Marchienus Ananias en Jan Hingstman onthulden het bord door de vlag van de schoolkring Zeijen er af te halen. Op dit bord staat precies wat de grenzen zijn van de Boermarke en wat de bedrijfsactiviteiten zijn van de deelnemende leden.


Bij de nu al ingezaaide akkerranden komt een mooi bord te staan dat deze akkerranden zijn ingezaaid door de Boermarke.

Op de website kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Elke 10e aanmelding wordt beloond met een streekproductenpakket.
Gerko sloot af met de woorden "Het is een voorrecht om in deze schitterende omgeving te mogen wonen en werken. De agrarische sector is belangrijk in deze omgeving en wij zijn er van overtuigd dat de landbouw in de toekomst niet gemist kan worden om dit gebied levendig en mooi te houden.''

 25-07-2021
 Ella / Lea (foto's) Aletta

pagina terug