Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het komende kwartaal van hun rekening zullen worden geïncasseerd op 8 augustus 2021:

De kwartaalcontributie jul. - sep. 2021:
● 0 t/m 11 jaar: € 26,25
● 12 t/m 15 jaar: € 30,00
● 16 t/m 99 jaar: € 48,90

De halfjaarcontributie jul. – dec. 2021:
● 0 t/m 11 jaar: € 52,50
● 12 t/m 15 jaar: € 60,00
● 16 t/m 99 jaar: € 97,80

De jaarcontributie jul. 2021 – jun. 2022:
● 0 t/m 11 jaar: € 105,00
● 12 t/m 15 jaar: € 120,00
● 16 t/m 99 jaar: € 195,60

Leeftijdsbepaling is op basis van aanvang van te incasseren periode

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink

SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com T: 291891

 23-07-2021
 svz / Aletta

pagina terug