Nieuws

Verzet tegen voornemen gemeente Noordenveld om de Koelenweg af te sluiten

De gemeente Noordenveld heeft het voornemen om de Koelenweg af te sluiten voor al het, gekentekende, doorgaande verkeer, behalve voor hulpdiensten, landbouwverkeer en bestemmingsverkeer. Voor inwoners van Zeijerveen, Zeijerveld, Huis ter Heide, inwoners aan de Norgervaart en aan de Koelenweg zal er de mogelijkheid worden geschapen om een ontheffing aan te vragen voor 1 kenteken. 

Er bestaat nogal wat tegenstand tegen deze plannen en er is op een groot aantal punten grote onduidelijkheid. Er is inmiddels een Vereniging Omwonenden Koelenweg opgericht. Deze heeft in een brief haar bezwaren en tegenvoorstellen aan het college van B & W van de gemeente Noordenveld duidelijk gemaakt. [ Klik hier om de brief te lezen ]

Ook voor veel inwoners van Zeijen, Ter Aard en omstreken zal de afsluiting behoorlijke gevolgen hebben wat betreft woon- en werkverkeer. Maar velen van u weten dit (nog) niet. Daarom wordt dit voornemen tot afsluiting van de Koelenweg onder uw aandacht gebracht door de Vereniging Omwonenden Koelenweg. Er zou op 7 juli een besluit worden genomen door de gemeente maar dit is nog niet definitief.

Bij Jan van der Spoel (Vorenkampsweg 2 te Zeijerveld) ligt een intekenlijst waarop u uw eventuele bezwaar kenbaar kunt maken.

  5-07-2021
 Ver. Omwonenden Koelenweg/Alie, Rolf

pagina terug