Nieuws

Fietspad van Zeijerveld naar de Zuiderstraat heeft eindelijk een naam!

Het heeft even geduurd maar het fietspad van Zeijerveld (Minister Cremerstraat) naar de Zuiderstraat heeft nu een naam: Lossingpad.

Deze naam is bedacht door Harm Nijboer uit Zeijen en hij heeft de volgende toelichting gegeven bij het bedenken van de naam:

"Er hangt bij café Hingstman een oude kaart van het Drents Archief van 1845. Deze is gemaakt in opdracht van de Volmachten van Zeijen, t.b.v. de marke verdeling van Zeijen. Op de genoemde kaart komen in het stroomgebied van de Broekenloop -vanaf Ter Aard - 3 aanduidingen voor. De zuidelijkste wordt hier aangeduid met Leemdobbenlossing,het tussengebied met de Veengroep enhet Noordelijkste met Broeklossing (einde fietspad). De gemeentegrens tussen Assen en Tynaarlo is voor dit gebied de Broekenloop.(Beekdallandschap!)

Met Lossing wordt natuurlijk bedoeld de afvoer van water, de lozing van water. Maar lossing van een touw betekent ook het langzaam laten vieren van een touw aldus de Van Dale. Het gaat dus over het rustig los laten van iets (dat doe je als je fietst, ontspant, en 't 'is hier heel mooi).

 20-04-2011
 H. Schoon-Joling

pagina terug