Nieuws

Aanpassing gebouw ijsclub Zeijen

Dankzij het Omgevingsplan Zeijen (alweer het vierde) en de daarvoor beschikbaar gestelde subsidies is het mogelijk om het gebouw van de ijsclub een flinke opknapbeurt te geven. Dit gebeurt door het bestuur van de ijsclub in nauwe samenwerking met het bestuur van de Stichting Zeijerwiek.

Het plan betreft het verwijderen van de lelijke golfplaten aanbouw, vergroten van de totale ruimte, maken van een andere ingang met daarnaast direct de toiletten en het inpassen van het gebouw in het landschap. Dat laatste wordt bereikt door tegen de muren een gepotdekselde houten betimmering aan te brengen, zwart of donkerbruin geverfd en door de dakbedekking te vervangen door dakplanplaten.

Afgelopen donderdag is de lelijke aanbouw gesloopt en zijn de niet in deze omgeving passende grote kerstdennen afgezaagd. Na rooien van de stobben komen op deze plaats meer in deze omgeving passende struiken en bomen.

De werkgroep Zeijen is blij met de goede samenwerking omdat  zij in de toekomst in het verbouwde gebouw een mooie opslag krijgen voor al hun materiaal. Al vele jaren bood de familie Pathuis hiervoor een geweldige gelegenheid in hun schuur, maar gezien de landgoedplannen moet de werkgroep uitkijken naar een ander onderkomen.

 16-04-2011
 At de Groot, Henk

pagina terug