Nieuws

Uitnodiging voor de bijeenkomst over het nulonderzoek zandwinplas Ubbena op maandag 12 april, 19.30 (afsluiting 20.30) uur via Zoom.

Hierbij nodigen we u hartelijk uit voor deze bijeenkomst, u bent van harte welkom. Een ieder die wil meepraten over het natuuronderzoek (nulonderzoek) dat voorafgaand aan de komst van het zonnepark op de zandwinplas wordt uitgevoerd is van harte welkom.  Mocht u belangstellenden weten/kennen die deze uitnodiging niet ontvangen dan willen we u vragen om deze met hen te delen zodat ze zich kunnen aanmelden via het e-mailadres ubbena@ecduurzaamassen.nl. Heel erg bedankt daarvoor. Wilt u zich aanmelden via: info@ecduurzaamassen.nl. De agenda, de link voor de bijeenkomst en de notulen van de vorige keer worden u dan per mail toegestuurd. 

Het onderwerp is: hoe moet de nulmeting eruitzien? Het gaat hier om een natuuronderzoek (de zogenoemde nulmeting) om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteiten van het gebied. Dit inzicht is belangrijk omdat we hiermee eventueel nog aanpassingen kunnen doen aan het ontwerp van het zonnepark ter verbetering van de natuurontwikkeling. Daarnaast willen we inzicht krijgen om het gebied beter te kunnen beheren.  Om een tot een goede nulmeting te komen hebben we mensen met ecologische kennis (mede uit het gebied) gevraagd om uitvraag voor offerte(s) voor te bereiden. Wat moet worden onderzocht en wanneer? Welke partijen zijn in staat om het onderzoek uit te voeren, etc. Op 12 april zullen we deze mensen vragen het voorstel voor de uitvraag van het onderzoek toe te lichten. 

In de vergadering willen we tot een keuze komen die aan de initiatiefnemers van het project (Adamant en EC Duurzaam Assen, ondersteund door Bronnen VanOns) zal worden voorgelegd.  In de week van 12 april of uiterlijk de week erna zal de uitvraag gedaan worden bij de voorgestelde partijen. Na de indiening van de offertes wordt de partij geselecteerd die de nulmeting zal gaan uitvoeren. Zoals u weet is de nulmeting een bovenwettelijke maatregel, wat betekent dat dit niet verplicht is voor de vergunningverlening van het zonnepark. Zoals bekend hechten de initiatiefnemers veel waarde aan het onderzoek aangezien dit inzichten geeft over de effecten van zon-op-water, De initiatiefnemers streven ernaar hierdoor meer kwaliteit toe te kunnen voegen aan het project. 

  8-04-2021
 Otto Lussenburg, Henk

pagina terug