Nieuws

Nieuws over het drijvende zonnepark Ubbena

Beste mensen,

Bijgaand treffen jullie de nieuwsbrief over het Drijvende Zonnepark Ubbena aan, waarin onder andere de vergaderdata staan voor jullie als omwonenden uit Ubbena en Zeijen. In de nieuwsbrief wordt ondermeer een oproep gedaan aan jullie om je aan te melden om over de uitvoering van het natuuronderzoek mee te praten/denken. Het verslag van de bijeenkomst van 15 december wordt heel kort samengevat in de nieuwsbrief met een verwijzing naar de webpagina Ubbena op onze website.

Klik hier voor de Oproep voor de Omwonenden Adviesraad
Klik hier voor de nieuwsbrief Drijvend zonnepark Ubbena

Fijne dag en vriendelijke groet, www.ecduurzaamassen.nl

Tom Verloop, Secretaris

 13-03-2021
 Tom Verloop, Henk/Alie

pagina terug