Nieuws

Vissterfte, vleermuizen en een houtwal

De vroeg ingevallen winter heeft in de Zeijerwiek helaas geleid tot vissterfte. De oorzaak is vermoedelijk de langdurige ijs- en sneeuwbedekking. Hierdoor komt geen licht in het water en daardoor stopt de zuurstofproduktie. De werkgroep Zeijerwiek heeft tien dikke brasems, één kroeskarper, twee prachtige graskarpers (ca. 80 cm lang) en een polsdikke paling van bijna 1 meter lengte uit het water gehaald. Mocht zich in de toekomst weer een dergelijke winterse situatie voordoen dan zal de werkgroep pleksgewijs sneeuw ruimen zodat lichtvensters ontstaan en de zuurstofproduktie onder het ijs op peil blijft.

Bij de jaarlijkse inspectie van de vleermuizenbunker zijn vijf overwinterende grootoorvleermuizen aangetroffen. Vorig jaar waren het er drie en het jaar daarvoor twee. Kortom, de vleermuizen-bunker krijgt steeds meer winterslapers en voorziet in een behoefte. Het jaar 2011 is door de Zoogdierenvereniging uitgeroepen tot het jaar van de vleermuis. Deze vereniging zal dit jaar veel informatie over de verschillende soorten vleermuizen verspreiden. Zo zijn vleermuizen enorme insectenverdelgers; een dwergvleermuis kan bijvoorbeeld wel driehonderd insecten per nacht vangen.

De dwars op de Masloot staande houtwal aan de zuidzijde van de Oosterweg is met subsidie voor het Omgevingsplan Zeijen opgeknapt (zie foto's). De wal was uitgesleten door heen en weer lopende schapen en de wortels van de eiken lagen gedeeltelijk bloot. Op den duur sterft een dergelijk boom dan af. De firma Bousema heeft de wal aangevuld en opgehoogd met grond. Staatsbosbeheer stelt nieuw plantmateriaal ter beschikking om lege plekken op te vullen en ook kastanjehouten palen om afrastering te plaatsen aan weerszijde van de wal. Eigenaar Cees van Veenen verleende zijn medewerking aan dit mooie herstelproject. De werkgroep Zeijerwiek hoopt dat ook andere grondeigenaren mee willen werken aan dergelijke projecten.

 31-03-2011
 At de Groot, Henk

pagina terug