Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het komende half jaar van hun rekening zullen worden geïncasseerd.

Op 7 februari 2021:
De kwartaalcontributie jan. – mar. 2021
De halfjaarcontributie jan. – jun. 2021

Op 1 april 2021:
De kwartaalcontributie apr. – jun. 2021

De te geïncasseerde bedragen zijn op kwartaalbasis:
0 t/m 11 jaar: € 27,50
12 t/m 15 jaar: € 35,00
16 t/m 99 jaar: € 55,00

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink
SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com
T: 291891

 14-01-2021
 Henk Klijn Hesselink, Lea

pagina terug