Nieuws

MFA DE ZEIJER HOOGTE gesloten tot 19 januari.

De coronalockdown geldt ook voor Dorpshuizen en Mfa’s.
                                                                                                                                                            
Daarom is MFA DE ZEIJER HOOGTE in elk geval gesloten tot 19 januari 2021.
In de loop van januari zal duidelijk worden wanneer en onder welke voorwaarden onze Mfa weer open kan.
Wij rekenen op begrip en wensen iedereen fijne feestdagen en een zo spoedig mogelijk coronavrij 2021.

p.s.
De kerstboom voor De Zeijer Hoogte is ook dit jaar weer geschonken door de Boermarke.
Onze dank daarvoor!

 15-12-2020
 Bestuur MFA, Ella

pagina terug