Nieuws

Zeijer Kraantie contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle abonnees van het Zeijer Kraantie die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat het volgende bedrag zal worden geïncasseerd

Op 25 oktober 2020:

De jaarcontributie seizoen 2019/2020 voor het Zeijer Kraantie (€ 20,00)
Bij de incassering van het bedrag worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink/SVZ Ledenadministratie Email: svzleden@gmail.com  Tel: 0592-291891

  7-10-2020
 SVZ/Henk Klein Hesselink, Alie

pagina terug