Nieuws

Nieuwsbrief Boermarke

Het is november 2019 geweest dat we u voor het laatst geïnformeerd hebben over de ontwikkelingen in de Boermarke Zeijen. Er is alweer een nieuw groeiseizoen voorbij dat dit jaar heel bijzonder was. We begonnen het voorjaar zeer nat, maar toen het  droog werd, bleef het zeer droog. De gewassen en de natuur snakten naar regenwater. Daarna volgde er gelukkig regen. Augustus was een zeer warme maand. Ondanks de uitbraak van het Corona COVID-19 virus ging het werk op de boerderijen gewoon door. Veel gewassen zijn geoogst, de meeste grassnedes voor de melkkoeien zijn weer gekuild. De ontwikkelingen van de prijzen van de akkerbouwgewassen en zuivel zijn onzeker als gevolg van de Corona.

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over hoe wij natuurinclusieve circulaire landbouw handen en voeten geven. Veel leesplezier! 

Lees hieronder de gehele nieuwsbrief!

 27-09-2020
 Boermarke Zeijen (Gerko Brink), Lea

pagina terug