Nieuws

Nieuws uit de bestuurskamer

bestuurskamer Zoals wij eerder hebben aangegeven komt de jaarvergadering dit te vervallen. Wij zouden via het Zeijer Kraantie en de website onze leden op de hoogte houden. We zullen in het Zeijer Kraantie van 5 oktober en tevens op deze datum op Zeijen.nu ons jaarverslag en een financieel overzicht plaatsen. Daarnaast komen we met een voorstel omtrent de contributie.

Indien er nog vragen zijn omtrent deze stukken dan hebben de leden tot 15 oktober 2020 de tijd om hier schriftelijk op te reageren. De vraag of opmerking dient men te sturen naar het e-mailadres voorzittersvz@gmail.com

Indien er geen vragen en/of opmerkingen komen dan gaan wij er vanuit dat de leden zich kunnen vinden in onze voorstellen. Wij hanteren net als op de jaarvergadering het principe van meerderheid van stemmen telt.

Wij houden jullie op de hoogte.

Bestuur S.V.Z.

 20-09-2020
 Bestuur S.V.Z., Lea

pagina terug