Nieuws

Bijzondere Algemene Ledenvergadering SVZ

Tien maart was er een bijzondere algemene ledenvergadering van SVZ. Deze extra algemene ledenvergadering was ingelast om de leden goedkeuring te vragen om te investeren in het nieuwe MFA. Voorzitter Jacob presenteerde de stand van zaken en plaatste het één en ander in een historisch perspectief. De investering die SVZ, samen met stichting Dorpshuis Co Osinga en gemeente, zal doen is nodig om extra vierkante meters te laten bouwen. Deze extra vierkante meters zijn nodig om alle functies van SVZ en stiching Dorpshuis Co Osinga in het MFA te laten terugkomen. Het huidige budget is daar niet toereikend voor. Het MFA zal daardoor meer aan de gestelde eisen  voldoen. Na de uiteenzetting van Jacob en enkele vragen werd er overgegaan naar de stemming. Het voorstel om samen met stichting Dorpshuis Co Osinga en gemeente te investeren werd unaniem aangenomen. Hopelijk draagt de bijdrage van SVZ, stichting Dorpshuis Co Osinga en gemeente bij tot een MFA waar het hele dorp tevreden mee kan zijn. Wanneer dat ook zal zijn.

 16-03-2011
 Migchiel

pagina terug