Nieuws

Historisch Zeijen.nu - Postkantoor Hoofdstraat 35, Zeijen

 

Op de foto zijn te zien:
Grietien Timmer-Koops, Willem Timmer, Margje Timmer, W. v.d. Weide, K.H. Greving (Vries)
Voor: Aaltje Timmer

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 15 december 1934
"Alhier is met ingang van 1 december aangesteld als hulppostbode de heer W. Timmer thans woonachtig te Donderen"

 

Provinciale Drentsche en Asser courant, 10 januari 1935
"Met ingang van 1 Jan. j.l. heeft onze plaatsgenoot de heer A. Westerhof, brievenbesteller, den dienst met pensioen verlaten en in de vacature is met ingang van denzelfden datum aangesteld de hulpbesteller W. Timmer. In diens plaats is als hulpbesteller aangesteld W. Emmens Jzn. te Zeijen."

  9-06-2020
 Rolf

pagina terug