Nieuws

Straatweg van Assen over Ter Aard en Zeijen naar Vries

In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 15 februari 1910 lezen we:

"Zeijen, 12 Febr.
Onder voorzitterschap van den heer Roëll werd hedenavond bij Heukers (nu café Hingstman, red.) een vergadering gehouden ter bespreking van den ontworpen straatweg van Assen over Ter Aard en Zeijen naar Vries. Aanwezig waren belangstellenden van hier met afgevaardigden uit Ter Aard en Vries. De geprojecteerde richting werd besproken en droeg de algemeene goedkeuring weg. Niet alleen zullen Zeijen en Ter Aard uit hun isolement verlost worden, maar krachtig zal ook de ontwikkeling dezer gehuchten, zoowel als die van Vries worden bevorderd, terwijl met de marktplaats Assen de naaste verbinding wordt verkregen. Daar de gemeenteraad aan zijn besluit tot aanleg van dezen weg de voorwaarde verbond, dat door particulieren in den vorm van subsidie blijk van belangstelling moest worden betoond, werd opgewekt, om op de lijst, die eerlang zal circuleeren, flink te teekenen en natuurlijk voor wegbreedte en afstand van zand te zorgen."

 11-04-2020
 Rolf

pagina terug