Nieuws

Jaarvergadering BVZ

De jaarvergadering moest, voor zover wij konden nagaan, voor het eerst in het bestaan van de BVZ worden geannuleerd.

Het bestuur heeft getracht om de leden en de statuten zoveel mogelijk recht te doen door de mogelijkheid te bieden om per e-mail of in persoon tegenkandidaten voor nieuwe bestuursleden aan te melden en opmerkingen aangaande de notulen te maken.
Daar is geen gebruik van gemaakt. Dit betekent dat Jorrit Veneklaas Slots en Jurjen Timmermans de plaats van de aftredende bestuursleden Gerben van Dam en Jan René Krijthe innemen en dat de notulen van de vergadering van 2019 ongewijzigd zijn goedgekeurd.

De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en in orde bevonden. Onder normale omstandigheden adviseert de kascommissie de ledenvergadering om het bestuur al dan niet decharge te verlenen. In deze bijzondere omstandigheden is de kascommissie gemachtigd dit zelf te doen en heeft het bestuur decharge verleend. Voorlopig blijft de kascommissie uit dezelfde leden bestaan.

  1-04-2020
 Menno v/d Ham (BVZ), Ella

pagina terug