Nieuws

MEDEDELINGEN VANUIT HET S.V.Z. BESTUUR

Naar aanleiding van de diverse maatregelingen van de regering betreffende de corona crisis hier een update vanuit het bestuur.

SPORT:
In onze vorige mededeling hebben we aangegeven dat de sport tot1 april niet door ging. Deze periode is inmiddels verlengd tot en met 6 april a.s. De regering zal volgende week een beslissing nemen over hoe men verder gaat met de aangekondigde maatregelingen die tot deze datum gelden. Wij moeten afwachten hoe men hiermee om en wat voor consequenties dit voor ons als vereniging heeft.

ZEIJER KRAANTIE:
Door dat we nu 1 ½ meter afstand moeten houden is het voor de vrijwilligers niet te doen om het Zeijer Kraantie te verzamelen. Onze vrijwilligers verzamelen, nieten en vouwen om de twee weken voor U het Zeijer Kraantie. Het kan zijn dat we na dit Zeijer Kraantie moeten besluiten om enige tijd te stoppen met de uitgave van het Zeijer Kraantie. Het eerst volgende Zeijer Kraantie zou uitkomen op 20 april a.s. , maar het kan dus zijn dat dit niet gebeurt.
Wij zullen jullie over bovenstaande mededelingen via www.zeijen.nu op de hoogte houden zodra wij meer weten hoe wij als vereniging moeten omgaan met de maatregelingen die de regering volgende week voorstelt.

OUD PAPIER:
Wij hebben besloten om op 1 april a.s. WEL uw oud papier op te halen. Indien wij het uitstellen naar juni dan realiseren wij ons dat niet iedereen de ruimte heeft nog twee maanden het oud papier te bewaren. Wij hebben een aantal vrijwilligers bereid gevonden om uw oud papier op te halen.

 28-03-2020
 Jans Takens (SVZ bestuur), Ella

pagina terug