Nieuws

Koffieochtend Boeren 2020

De boeren in de Boermarke van Zeijen behoren zo langzamerhand tot een uitstervend ras. Op dit moment zijn er nog 12 boeren over. Gerko en Erik vertellen over hun bedrijf en over hun drive om de landbouw in het gebied te behouden voor toekomstige generaties. Ze hebben zich ten doel gesteld om gezamenlijk kringlooplandbouw op te zetten. Dit houdt in dat ze landbouw willen bedrijven, waarbij de omgeving zoveel mogelijk in balans blijft. Daarvoor is samenwerking met de beleidsmakers van verschillende overheden, de landbouwcoöperaties en natuurorganisaties nodig, waarbij er afspraken gemaakt of herzien moeten worden, want ook de wereld van de landbouwers houdt al lang niet meer op bij de boermarkegrenzen. Ik hoop dat het lukt, want de Boermarke en de boeren zijn onderdeel van onze cultuurhistorie. Typerend voor onze omgeving is de afwisseling in het landschap tussen natuur en cultuur. Juist de diversiteit zorgt er bij mij voor dat ik tijdens mijn wandelingen elke dag geniet van alles wat ik zie.

Marja 

  2-03-2020
 Marja Takens, Henk

pagina terug