Nieuws

Bijzondere Algemene Ledenvergadering SVZ

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op donderdag 10 maart 2011 een buitengewone algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in de kantine van S.V.Z., Rheeërweg 3a te Zeijen, aanvang 19.30 uur.

In deze vergadering zal het bestuur de stand van zaken met betrekking tot de gevoerde discussies over deelname van S.V.Z. in het nieuwe MFA presenteren en goedkeuring vragen van de vergadering om de vereniging te laten investeren in het nieuwe MFA.


Stemgerechtigden bij deze vergadering zijn de leden van S.V.Z. vanaf 16 jaar en één van de wettelijke vertegenwoordigers van elk jeugdlid.

Graag tot ziens op donderdag 10 maart in de kantine van S.V.Z.

Namens het bestuur van S.V.Z,
Jacob Noord
(voorzitter)

 20-02-2011
 Migchiel

pagina terug