Nieuws

Werken aan biodiversiteit in houtsingels


De houtsingels zijn grotendeels in de ruilverkaveling aangelegd. Het kwam nogal eens voor dat de nieuwe houtsingel direct naast de bestaande oudere houtwal werd aangeplant. Deze nieuwe houtsingels waren 'de compensatie' voor het verdwijnen van houtwallen, bosjes en vennetjes en andere landschapselementen in de ruilverkaveling. De laatste vijftig jaar hebben de houtsingels zich vrij eentonig en uniform ontwikkeld. Het advies en het beheer is erop gericht om meer variatie in de houtsingels aan te brengen. Door bepaalde 'vakken' te dunnen, meer open te maken en door nieuwe aanplant ontstaat een meer gevarieerde begroeiing. Dat is gunstig voor andere flora en fauna. In de wat bredere singels ontstaat een nieuw 'microklimaat'. Diverse vlinder- en vogelsoorten hebben daar baat bij. Ook schuilgelegenheid en voedsel voor bijvoorbeeld de das en de ree worden hierdoor verbeterd.
Nabij het Meestersveen, de Oosterseweg en in het Landschap de Zeijerwiek werkt de werkgroep momenteel daaraan. Bij de Zeijerwiek wordt komende weken tevens op verzoek van de naastgelegen eigenaar de houtwal langs de sloot gedund en overhangende bomen en ingescheurde takken verwijderd.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

  4-02-2020
 Thalling Blum, Henk

pagina terug