Nieuws

Glasvezel in Zeijen e.o. kómt er!

Foto: Coöp. Glasvezel Noord

Na lange tijd is er (eindelijk) weer iets te melden over de aanleg van glasvezel in de schoolkring Zeijen. Aan de gemeentes Assen, Noordenvelden Tynaarlo is een garantstelling èn subsidie gevraagd. Nadat de gemeenteraden van Assen en Noordenveld in 2019 al hadden ingestemd met de collegevoorstellen in hun resp. gemeentes. Naar verwachting zal binnenkort ook de raad van Tynaarlo dit doen tijdens de raadsvergadering op 28 januari a.s. Dat betekent, dat de financiering en subsidiëring voor de Coöp. Glas-vezel Noord dan in principe helemaal rond is. Het marktonderzoek van de provincie heeft opgeleverd, dat geen enkele commerciële partij van plan is om op korte termijn zelf glasvezel te gaan aanleggen in het noorden van Drenthe. Daarom heeft Glasvezel Noord inmiddels al diverse offertes aangevraagd en is daarmee feitelijk het traject van aanbesteding in gegaan om uiteindelijk te komen tot de aanleg van glasvezel voor de dorpen binnen ons gebied in 2020.

Een vervolgstap zal zijn, dat er in Zeijen een plek gezocht (èn ook gevonden!) moet worden, waar de Pop-centrale gebouwd wordt. Daarvoor zal de Coöp. Glasvezel Noord grond moeten verwerven. In die Pop-centrale wordt de apparatuur ondergebracht die het signaal als een spin in het web via de glasvezelkabels verspreidt naar de omgeving en verbinding tot stand brengt met de overige aangelegde netwerken in deze regio. Belangrijk is te melden, dat in de dorpen overal de hoofdkabel in de grond komt te liggen, in alle straten en bij iedereen voor de deur langs. Alleen bij abonnees wordt glasvezel daadwerkelijk in huis gebracht en aangesloten, bij mensen die geen abonnement wensen blijft aansluiting vanzelfsprekend achterwege. In dat geval wordt er vanaf hoofdkabel in de straat geen verbinding met de woning tot stand gebracht. De aansluiting bij abonnees thuis tot in de meterkast is gratis.

Hebt u zich (nog) niet aangemeld als abonnee? Het kàn nu nog! Wanneer eenmaal begonnen is met de aanleg en als de graafmachines bij u in de straat aan het werk zijn, kan het niet meer...
Meld u aan als abonnee via info@glasvezelnoord.nl en wilt u eerst nog meer informatie, kijk dan op www.glasvezelnoord.nl.

 30-01-2020
 Jan van Oudheusden, Henk

pagina terug