Nieuws

De Foute Bingo! Een verslagje.

De Foute Bingo, van 13 december jongstleden, was ook dit jaar weer lekker fout. De soosjeugd streed fanatiek om de foute prijzen. Tussendoor moesten er, wanneer er een bepaald getal getrokken was, speciale opdrachten uitgevoerd worden. Opdrachten zoals air guitar spelen, air drummen, popcorn happen of van links naar rechts van voor naar achter.

Dit was tevens de laatste soos georganiseerd namens de BVZ. Hierbij wil de BVZ alle vrijwilligers die de afgelopen drie jaar mee hebben gewerkt om de jeugdsoos mogelijk te maken heel erg bedanken. Zonder hun inzet was dit niet mogelijk geweest.

Enkele ouders zijn voornemens om de soos voort te zetten.  Ze zullen de komende tijd andere ouders actief benaderen met de vraag of zij willen helpen ondersteunen om de soos te behouden. In welke vorm de soos wordt voortgezet moet nog bepaald worden. Dit zal de maand januari zijn beslag moeten krijgen. Gedurende die maand is er nog gewoon soos op de vrijdagavond.

 30-12-2019
 Migchiel de Vlas

pagina terug