Nieuws

Kort overdwars 95, een cursiefje door Els Windau

Winter

Nog twee nachtjes slapen en dan begint de winter. Zondag de 22ste december. Foutje? Het begin is toch altijd de 21ste? Effe googelen dan maar. Ik lees dat de sterrenkundige of astronomische winter meestal op 21 december begint maar soms op de 20ste of 22ste december. Dat het weleens op een andere dag valt, komt doordat op de eerste dag van het winterseizoen de zon altijd loodrecht op de Steenbokskeerkring staat, het gevolg van het oneven aantal dagen van de gebruikte jaarkalender én de invoering van het schrikkeljaar. Meteorologen en klimatologen houden 1 december aan als begin van de winter. Nog weer andere berekeningen, rekenen de kou in de voor- en nawinter, de maanden november en maart, mee. Dat heet het ‘koudegetal van Hellmann’. Met dat getal stellen ze ook vast of het een strenge, koude, zachte of zeer zachte winter is geweest. Ik heb pas echt het gevoel van winter als het vriest of sneeuwt. Als de temperatuur onder nul is, de zon schijnt en de lucht lekker fris is. Geen hagel, natte sneeuw of gesmolten modder, maar sneeuw die een tijd blijft liggen. Dat is voor mij pas echt winter en dan zijn al die verschillende begin- en einddatums van de winter helemaal niet belangrijk.

 20-12-2019
 Els Windau, Henk

pagina terug