Nieuws

De weg van Zeijen naar Nieuw-Ubbena is tot stand gekomen

In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 30 april 1856:

"Zeijen, 25 April. Het doet ons zeer veel genoegen, dat in dit voorjaar de weg van hier naar Nieuw-Ubbena is tot stand gekomen. Zoo deze weg door den heer Homan, eigenaar van Nieuw-Ubbena, naar het nieuw te graven kanaal wordt doorgetrokken, zal dezelve voor deze plaats dubbel belangrijk zijn.  Men mag dit van den heer Homan verwachten, daar deze van zijne belangstelling in den gemaakten weg heeft doen blijken, door eene belooning te geven aan diegene, welke daaraan gewerkt hebben."

Het deel van de toenmalige Ubbenaseweg, van de bebouwde kom grens van Zeijen tot aan de Asserstraat in Ubbena, heet sinds de gemeentelijke herindeling in 1998 de Zeyerstroeten. Eerder viel deze straat onder de gemeente Vries, nu gemeente Assen.

Méér over de geschiedenis van de schoolkring Zeijen op Historisch Zeijen.nu >>

  8-12-2019
 Rolf

pagina terug