Nieuws

Incasso donateurbijdrage DE ZEIJER HOOGTE

In overeenstemming met de SEPA-voorwaarden melden wij dat wij eind november de jaarlijkse donateurbijdrage zullen incasseren van onze donateurs die een machtiging hiertoe hebben afgegeven. U bent donateur maar u heeft geen automatische incasso afgegeven? Wilt u dan uw bijdrage overboeken op rekening op rekening NL75 RABO 0366 5343 51 t.n.v. Stichting DE ZEIJER HOOGTE? Op deze rekening zijn ook incidentele donaties natuurlijk van harte welkom.

Alle donateurs alvast hartelijk dank!

Frits Haasjes,
secretaris bestuur
secrdezeijerhoogte@gmail.com

 13-11-2019
 Frits Haasjes, Lea

pagina terug