Nieuws

CLUB VAN 50

De club van 50 is een groep betrokken clubgenoten die SVZ een warm hart toedraagt. Deze clubgenoten sponsoren € 50,00 per jaar per deelnemer, zodat de club met het totaalbedrag iets extra’s kan realiseren. Zo zijn de stoelen langs het hoofdveld geplaatst dankzij de bijdrage van de club van 50.

In de eerste helft van 2019 is vermeld dat het SVZ bestuur een voorstel had goedgekeurd om het van de Club van 50 verder ingezamelde geld te bestemmen voor het aanschaffen van een digitaal scorebord op het hoofdveld.

Inmiddels is echter door het SVZ-Bestuur beslist om het aanschaffen van een digitaal scorebord uit te stellen totdat het hoofdveld naar de MFA-kant van de Ubbenaseweg verplaatst wordt. Dit besluit is genomen omdat uit door de sponsorcommissie gevraagde offertes voor zo’n scorebord duidelijk is geworden dat de kosten behoorlijk hoger zijn dan verwacht. Gezien de financiën van SVZ dit jaar is het verstandig om de uitgave voor een scorebord voorlopig uit te stellen. Wij blijven door sparen voor een goede kwaliteit scorebord en het van de Club van 50 verder ingezamelde geld zal hiervoor bestemd blijven.

Vindt u dit goede initiatieven en wilt u ook meedoen, mail dan naar Jans Takens (janstakens@gmail.com )en hij regelt het.

 14-10-2019
 SVZ, Aletta

pagina terug