Nieuws

Kort overdwars 85, een cursiefje door Els Windau

Symboliek

Een ree op je pad tegenkomen brengt geluk, vertelde een vriendin mij in een periode dat ik dagelijks reeën tegenkwam, niet echt gelukkig was en het ook niet werd van die reeën. Toch vind ik verhalen over de symbolische invloed van dieren op mensen prachtig. Ik had niet voor niets een borderterriërhond, ik ben een echt doorbijtertje. Toen er een eekhoorn, voor het eerst en totaal onverwacht, door de tuin rende, heb ik de symboliek op internet opgezocht. De eekhoorn staat voor einzelgänger, dat klopt dus helemaal, dat ben ik. Als je hem tegenkomt geeft hij aan dat het tijd is om rust te nemen. Dat klopte ook in die periode. Met de eekhoorn is alles aanwezig wat je nodig hebt om… Ja, wat eigenlijk. Op het moment dat ik kritische vragen begin te stellen, ben ik schoonheid van de symboliek kwijt. Op een regenachtige middag zoek ik naar de symboliek van de lievelingsdieren uit mijn jeugd, de aalscholver en het wilde zwijn. Lach niet, ik heb vroeger bomen vol aalscholvers getekend en bossen vol zwijnen. De aalscholver, lees ik, is tevreden met wat er is en kan genieten van het nu. Je moet hem respecteren en zijn grenzen niet overschrijden. Het wilde zwijn is het boegbeeld van harde werkers, flinke aanpakkers. Hij kan veel hooi op zijn vork nemen. Neemt het leven te streng-ernstig. Weet je wat nou zo grappig is? Het klopt allemaal en tóch lees ik dit soort verhalen meer als een sprookje dan als de waarheid.

 11-10-2019
 Els Windau, Henk

pagina terug