Nieuws

Voortgang glasvezelnetwerk fase 2

logo-glasvezel-noord-herzien-blauw-juli-2016 Zoals bekend zijn wij al geruime tijd voorbereidingen aan het treffen om nog een tweede fase glasvezel aan te leggen. Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn, omdat we in de tweede fase te maken hebben met de provincie en drie gemeentebesturen.
 
De provincie is akkoord met het verstrekken van een lening voor de witte en grijze aansluitingen onder de voorwaarde dat de drie gemeenten ook instemmen met de leningen en de subsidies die we hebben aangevraagd. Alle drie gemeentes hebben een eigen agenda en planning. 
 
Het College van B&W van de Gemeente Noordenveld heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen CGN een subsidie van € 400.000 voor de witte aansluitingen toe te kennen plus een lening van € 419.365 voor de grijze aansluitingen. Het College legt dit besluit op 2 oktober voor aan de raadscommissie. Het is gebruikelijk dat de raadscommissie inhoudelijk discussieert met het College. Als de raadscommissie instemt met het voorstel van het College, is het in de raad meestal een hamerstuk. De besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op 30 oktober.

Het College van B&W van de Gemeente Assen besluit op 1 of 8 oktober of zij aan de raad zal voorleggen om CGN een subsidie van € 400.000 voor de witte aansluitingen toe te kennen (Assen heeft geen grijze aansluitingen in ons project). Deze subsidie moet uit een specifieke pot met geld komen, de zogenaamde REP-gelden (gelden die door de regering ter beschikking zijn gesteld als compensatie voor het destijds niet doorgaan van de Zuiderzeelijn). De ‘pot’ bevat nog circa € 5 mln. Er zijn echter meerdere projecten die in aanmerking zouden kunnen komen voor een bijdrage uit deze pot en het totaal van verzoeken stijgt uit boven de € 5 mln. Het College moet dus een keuze maken. Het College heeft gepland om haar voorstel in de raadsvergadering van november te agenderen.
 
Het College van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen CGN een subsidie van € 390.000 toe te kennen voor de witte aansluitingen plus een lening van € 258.075 voor de grijze aansluitingen. Het is nog niet duidelijk wanneer het College het voorstel agendeert in de raad. Het College wacht eerst de uitkomst van de zogenoemde marktconsultatie af.
 
Een marktconsultatie is een door de provincie, mede namens de gemeenten, gestelde vraag aan marktpartijen als KPN en Ziggo, of zij voornemens zijn om binnen een periode van drie jaar onder dezelfde voorwaarden een breedbandverbinding te realiseren in het betrokken gebieden. Als een van de marktpartijen een concreet businessplan heeft om dat te doen, mag de overheid geen lening en geen subsidie verlenen aan CGN.
 
De overheden hebben afgesproken dat de provincie de marktconsultatie pas zal uitzetten als alle drie gemeenten voldoen aan de voorwaarde dat de colleges van B&W een positief besluit hebben genomen. Omdat het College van Assen pas op 1 of 8 oktober een besluit neemt, is de marktconsultatie nog niet uitgezet. Mocht het College negatief besluiten, dan wordt Assen definitief uit het project geschrapt en gaan we alleen verder met Noordenveld en Tynaarlo. Wij zouden dat overigens zeer betreuren, met name voor de bewoners in de buitengebieden van Assen.

 21-09-2019
 Alie Hut, Henk

pagina terug