Nieuws

Sensorproject van Boermarke Zeijen trekt belangstelling bij Egyptenaren.

De boermarke is afgelopen voorjaar samen met de provincie Drenthe, Waterschap Noorderzijlvest en RMA Company gestart met een omvangrijk sensorproject in het stroomgebied van de Grote Masloot. Wellicht is iemand wel eens een sensor opgevallen in het gebied waar middels een klein zonnepaneeltje realtime meetgegevens worden verzonden naar het basisstation bij de boerderij van Gerko en Elly Brink. Vanuit dit basisstation worden de gegevens doorgestuurd naar RMA Company in Dwingeloo die alle gegevens verwerkt.

Middels sensoren die de grondwaterstand, slootwaterpeil, neerslag, bodemtemperatuur en de verdamping meten willen we de komende vier jaar proberen het waterpeil te reguleren aangepast aan de functie van het gebied. Ook word middels sensoren de waterkwaliteit in de sloot gemonitord.
Nu we hier een dik half jaar mee bezig zijn trek dit de belangstelling van buitenlandse gasten. Zo mocht Gerko op zijn boerderij eind augustus een aantal gasten uit binnen en buitenland ontvangen, en kwamen er afgelopen week 18 Egyptenaren kijken bij ons sensorproject. Beide groepen hebben met veel interesse de uitleg van het project aangehoord. Ook de windmolen die in augustus is geplaatst op ons bedrijf vonden ze zo leuk dat iedereen er bij op de foto wilde.

De bedrijfsvoering op onze boerderij werd ook zeer gewaardeerd, met name het melken met de melkrobot is door alle aanwezigen wel met de mobieltje gefilmd.

 19-09-2019
 Gerko Brink, Henk

pagina terug