Nieuws

Vier het leven

Tijdens de koffieochtend op 28 augustus maakten we kennis met Stichting Vier het Leven. Een mooi initiatief die ouderen mee uitneemt naar culturele activiteiten waarbij alles is geregeld. Je wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw en weer thuisgebracht. Bij de activiteit ontmoet je ook andere gasten en zelfs het drankje is geregeld. Om hieraan mee te kunnen doen moet je 65 jaar of ouder zijn. Je kunt vrijblijvend een programma voor je regio aanvragen via telefoonnummer 035 – 5245156 of via info@4hetleven.nl. Per activiteit kun je je vervolgens aanmelden. Je betaalt per arrangement. Stichting Vier het Leven is een goede doelenorganisatie. Meer informatie is te vinden op de website. www.4hetleven.nl.

 


Tips van Rinette

Rinette de Jong woont in Peest en is executeur, levensexecuteur, nalatenschapscoach en mediator. Op de koffieochtend van 28 augustus heeft ze ons tips aan de hand gedaan over zaken waar we liever niet bij stil willen staan, maar toch goed is om te overdenken en te regelen. Enkele voorbeelden:

* Het is raadzaam om testamenten van voor 2003 door een notaris te laten checken i.v.m. veranderde wetgeving. Een check elke 5 jaar wordt aanbevolen om zeker te weten dat het nog past in je situatie en die van je  nabestaanden. In 5 jaar kan er immers veel veranderen.

* Vraag een familielid of een andere vertrouwens-persoon om je gevolmachtigde te zijn wanneer je zelf niet meer in staat bent je eigen zaken te regelen en leg dit vast. Licht hierover ook de naaste familieleden en huisarts en andere betrokken partijen in. Heb je dit niet vastgelegd, dan wordt er door de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aangesteld. Hierop heb je geen invloed.

* In een levenstestament kun je vastleggen wat jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld wanneer je wel of niet behandeld wilt worden, wel of niet reanimeren of over je levenseinde, maar ook andere zaken die geregeld moeten worden tot en met waar alle informatie te vinden is als je zelf even niet in staat bent dit zelf te regelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen notaris of met Rinette en/of de websites www.notaris.nl of www.rinettedejong.nl bezoeken.

 31-08-2019
 Marja Takens, Ella

pagina terug