Nieuws

Meer soorten, en ook vrij zeldzame nachtvlinders bij de Zeijerwiek

Op 23/24 juli 2019 van 22h30m tot 2h15m heeft de vlinderwerkgroep van het IVN onderzoek gedaan. Hierbij zijn ook de weersomstandigheden belangrijk. Weer: onbewolkt, 24-18 C, oost 2. In verband met de Nachtvlinderatlas is gekeken hoeveel soorten er in dit kwartblok van Zeijen nu bekend zijn. Met elkaar zijn er op 2 lakens en in twee vallen 101 macrosoorten en 23 microsoorten gezien. Van de 101 macrosoorten waren er 44 soorten (geel in de tabel in de bijlage) nog niet eerder waargenomen. In totaal zijn er nu exact 150 soorten macrovlinders waargenomen in het kwartblok en dat blok voldoet nu precies (hoe is het mogelijk!?) aan de streefwaarde die ervoor is gesteld. In principe is het kwartblok nu “af”, hoewel er nog bezoeken welkom zijn in winter (1 jan – 31 mrt), voorjaar (1 april – 30 juni) en nazomer (15 aug – 30 sep). Volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (www.verspreidingsatlas.nl) zijn met name de Paddestoeluil (kwetsbaar) en de Gehakkelde Spanner(bedreigd) vrij zeldzaam.

Klik hier voor de volledige resultaten.

Met vriendelijke groet, Marja Takens

  1-08-2019
 Marja Takens, Henk

pagina terug