Nieuws

Incasso vriendenbijdrage Zeijen.nu 2019

Conform de SEPA vereisten, worden alle vrienden die een incassomachtiging aan Zeijen.nu hebben gegeven, bij dezen geïnformeerd dat de bijdrage voor 2019 rond 1 juni van hun rekening wordt geïncasseerd.

Bij de incassering van dit bedrag wordt de incassant identiteit van Zeijen.nu vermeld.

(NL24 RABO 0143 1743 39)

 28-05-2019
 Ella

pagina terug