Nieuws

Kort overdwars 74, een cursiefje door Els Windau

Niets nieuws onder de zon

De kranten die wij achter het aanrecht in de keuken vonden, geven een verrassende kijk op de geschiedenis. Zoals ik eerder schreef was er ook toen al een zwarte pieten discussie. Vrijdag 4 december 1981 staat er onder de kop ‘Solidariteitsbeweging Suriname (de SBS) wil harde (peper)notenkraken’, een uitgebreid opiniestuk. Citaat: In elk geval zal de goedgeefse bisschop zijn zwart gevolg thuis moeten laten of tevoren zijn snaakse knechtjes in een ‘witmaker’ dompelen. Men spreekt in het artikel over een beschamende rolverdeling en het superioriteitsgevoel van blanke Nederlanders. De SBS stelt voor om witte Klaas voortaan de zak te laten zeulen en de kwaaie grappen over zijn domme uiterlijk te laten incasseren. Opmerkelijk vind ik een stukje over mysterieuze knallen en trillingen in Groningen en Drenthe en de NAM die ontkent dat ze de veroorzakers kunnen zijn. Toen al nam de NAM geen verantwoordelijkheid. Vuurwerk was in die decembermaand een belangrijk onderwerp, er was sprake van een verbod voor hard vuurwerk. Niet meer dan 150 decibel zou de grens worden. De stichting geluidshinder was hierop tegen, want de pijngrens voor het menselijk gehoor ligt bij 120 tot 140 decibel. De knallen afgelopen jaren met oud en nieuw doen vermoeden dat dit verbod er helemaal niet gekomen is. Sommige artikelen uit die ouwe krant hadden net zo goed in het dagblad van deze week kunnen staan. Er waren in 1981 flessentrekkers, geldwolven, moordenaars en ultrarechtse rakkers. Die laatsten marcheerden toentertijd door de bossen om gevechtsoefeningen te doen.

 24-05-2019
 Els Windau, Henk

pagina terug