Nieuws

Afscheid juf Joke

Op 28 januari 2011 neemt onze juf Joke de Jong afscheid van het onderwijs.

We vinden het jammer, maar gunnen haar van harte dat ze gebruik maakt van haar prepensioen.

Nadat ze meer dan 25 jaar met veel inzet en enthousiasme heeft gewerkt, willen we haar graag een welverdiend afscheidsfeestje geven, waar ze met plezier op kan terug kijken. We onthalen juf Joke op vrijdag de 28e feestelijk, de groepen verzorgen een klein optreden met zang dans of toneel, groep 4/5 en 6/7 nemen ook nog "persoonlijk" afscheid van hun juf. Alle groepen samen maken voor juf Joke een afscheidsboek.

Ook u willen we in de gelegenheid stellen om juf Joke de hand te schudden. Dat kan op vrijdag 28 januari op school van 15.00 uur tot 16.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje.

Juf Joke zal uw aanwezigheid zeer op prijs stellen en u (ouder/verzorger) bent van harte uitgenodigd.


 24-01-2011
 Team OBS/Rob Leerink (directeur)

pagina terug