Nieuws

Herkomst naam Zeijen

De website Delpher.nl is geweldig voor het opzoeken van informatie over gebeurtenissen in het verleden. Tijdens een zoektocht naar de aanwezigheid van tumuli (grafheuvels) op het Zeijerveld hadden we een bijzondere bijvangst.

Een ooggetuigenverslag van opgravingen op het Zeijerveld geschreven door meester G. F. Crone uit Oudemolen in de Provinciale Drentsche en Asser courant van 3 oktober 1923. Hierbij beschrijft hij óók een theorie over de herkomst van de naam 'Zeijen'.

"Als men niet langs de straat de tumuli opzoekt (red. nabij huidige Lossingpad Zeijerveld), maar van uit Zeijen over den Esch gaat, dan heeft men een mooi gezicht op het lage groen, dat in vroeger tijd, bij herfst en winter en meermalen ook 's zomers, onder water stond, door onvoldoende afstrooming. Die lage weiden geleken dan wel een zee. Aan de westzijde zag men 't zelfde. De woningen stonden tusschen de zeeën in. Door klankverwisseling, zooals men dat nu nog aantreft, is melkzeef een melkzei, is het woord zeijen in vorm nauw verwant aan zeeën."

 28-04-2019
 Rolf

pagina terug