Nieuws

informatieavond RCMA 24 april

In november 2017 is er een omgevingsvergunning verleend aan de modelvliegclub RCMA voor haar activiteiten op de voormalige stortplaats aan de Vriezerhoek Ubbena. In deze procedure is toegezegd dat de directe omgeving op de hoogte zou worden gebracht van toekomstige ontwikkelingen op de stortplaats. De RCMA heeft zich bij ons gemeld met het verzoek dat ze een wijziging wensen van hun vergunning op de stortplaats. Daarvoor zal een nieuwe vergunningprocedure moeten worden doorlopen.
Wij willen u bij deze uitnodigen voor een informatieavond op woensdag 24 april aanstaande in Café Hingstman te Zeijen vanaf 19.30 tot 21:00 uur. Tijdens deze avond zal de RCMA aanwezig zijn net als medewerkers van de RUD Drenthe en de gemeente Assen. De RUD Drenthe zal namens de provincie Drenthe het vergunningenproces uitvoeren waarbij ook aan de gemeenteraad van de gemeente Assen een verklaring van geen bedenkingen moet worden gevraagd. Tijdens deze avond zal de RCMA haar wensen voor het wijzigen van de vergunning toelichten en zal door de RUD Drenthe de procedure worden toegelicht. Als u nog vragen heeft is er gelegenheid deze daarna te
stellen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag op woensdagavond 24 april aanstaande in Café Hingstman.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten voornoemd, namens dezen F, Quené.

 23-04-2019
 Dieneke Kroeze, Henk

pagina terug