Nieuws

Midsummerfair

SOROPTIMISTCLUB ASSEN OVERHANDIGT € 25.000,- AAN DE “STICHTING STEUN AAN WEESKINDEREN IN IRAK”

De Soroptimistclub Assen heeft € 25.000,-- bijeengebracht voor de Stichting Steun aan Weeskinderen in Irak. Dit geld wordt besteed aan de verbetering van de leefsituatie in een weeshuis in Bagdad. Dit mooie bedrag is de opbrengst van de, bij velen bekende, jaarlijkse Midsummer Fair in Zeijen, aangevuld met een donatie van de Wilde Ganzen.
De cheque ter waarde van € 25.000,-- is inmiddels overhandigd aan mevrouw Saniah Madjied, bestuurslid van de Stichting die de contacten met Bagdad onderhoudt.
De volgende Midsummer Fair in 2011 zal plaats vinden op zondag 3 juli. Doel van het project zal zijn: Realiseren van een practicumlokaal bij de middelbare school ‘Les’Hirondelles’ in Kibungo, Rwanda. ‘L’Ecole les Hirondelles’ is een particuliere school voor kleuteropvang, basis- en middelbaar onderwijs, opgericht in 1998 door de Soroptimistclub Kibungo. Er zijn totaal 660 leerlingen, waarvan 360 meisjes. De resultaten van de school, gemeten aan de staatsexamens, behoren tot de beste van het land. Een practicumlokaal is voor de middelbare school belangrijk, en een eis van de Inspectie. Het maakt het de leerlingen mogelijk zich verder te bekwamen in Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, vakken die bij vervolgopleidingen onmisbaar zijn voor opleidingen in de gezondheidszorg en techniek. De uitbreiding maakt dat de school nu ook de laatste 2 jaar van het middelbaar onderwijs kan geven en daarmee aansluiting op universitair onderwijs mogelijk maakt.
Het gevraagde bedrag is bestemd zowel voor de bouw als voor de inrichting van het lokaal.

Partner bij dit project: Soroptimisten club Kibungo.

 19-01-2011
 Geeske de Vries, Henk

pagina terug