Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan
SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het komende half jaar van hun
rekening zullen worden geïncasseerd.

Op 1 februari 2019:
De kwartaalcontributie jan. – mar. 2019 (Senioren € 43,00 Junioren € 25,00 )
De halfjaarcontributie  jan. – jun. 2019 (Senioren € 86,00 Junioren € 50,00 )

Op 1 april 2019:
De kwartaalcontributie apr. – jun. 2019 (Senioren € 43,00 Junioren € 25,00 )

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld.
Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.
Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink
SVZ Ledenadministratie
E: svzleden@gmail.com
T:291891

 17-01-2019
 Henk Klijn Hesselink, Ella

pagina terug