Nieuws

Zeijer Compagnie weer in rustig vaarwater

Na de woelige laatste maanden van 2010 en het aftreden van het gehele bestuur is het interim-bestuur van het mannenkoor er in geslaagd om de lucht te klaren. Het schokeffect van een aftredend bestuur en de daarop volgende gesprekken hebben als resultaat dat alle leden van het koor er voor 100% voor willen gaan om het koor in de benen te houden.
Het interim-bestuur is bereid om als volwaardig bestuur verder te gaan en de tijdelijk invallend dirigent uit Vries –Emil de Jonge – ziet het met het koor helemaal zitten en wordt de nieuwe vaste dirigent.
Een uit de leden ingestelde muziekcommissie gaat samen met hem het te zingen repertoire selecteren, waarbij het plezier in het zingen en de kwaliteit ervan voorop staan.

Omdat de nieuwe dirigent veel nieuwe nummers met het koor zal gaan oefenen is dit het goede moment voor mannen uit Zeijen en omgeving om lid te worden van het koor. Je start dan op het zelfde niveau als de al jarenlang lid zijnde zangers. Kom gerust eens een paar avonden op proef; gerepeteerd wordt op de maandagavond bij café Hingstman van 20.00 tot 22.00 uur. Daarna ‘hebben we het er meestal nog even over”.

 12-01-2011
 At de Groot, Migchiel

pagina terug