Nieuws

Nesten Huiszwaluw in Zeijen

Ze zijn ondertussen weer vertrokken, de zwaluwen. Op 18 september zag ik de laatste groep van 23 Huiszwaluwen boven ons huis foerageren. De laatste groep van zo’n 175 Boerenzwaluwen zwierf op 27 september ten noorden van Zeijen rond. Zo rond de Herfstvakantie zullen de meeste zwaluwen in de warme gebieden van Afrika zijn aangekomen, een reis van zo’n 8500 kilometer.

Op onze vraag naar nestplekken van de Huiszwaluw in Zeijen en directe omgeving hebben we heel wat reacties gekregen. Erg leuk daarbij was dat naast nestplekken we ook informatie kregen over uilen, spechten en andere bijzonderheden. Dank hiervoor! We hebben alle meldingen verwerkt en er een overzicht van gemaakt. We weten ook dat het nog niet volledig is.

Schatting van aantal nesten (tussen haakjes aantal bewoonde nesten in 2018): Zeijen 45 (34) Zeijerveld 3 (3) Ubbena (westkant) 1 (1)

In een volgend bericht willen we u informeren over de resultaten van ons broedvogelonderzoek in het gebied tussen Zeijen en Zeijerveld (Zeijerwiek, natuurontwikkeling Zeijerwiek, aangrenzende agrarische gebieden). En ook over onze plannen voor volgend jaar om o.a. de bebouwing van Zeijen te onderzoeken. En daar kunnen we uw hulp ook weer goed bij gebruiken.

Meer weten? Er is een speciale webpagina met waarnemingen in ons gebied op het gebied van flora en fauna: https://zeijerwiek.waarneming.nl. Mocht u zelf iets bijzonders zien, dan horen we dat natuurlijk ook graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek Sjoerd Boonstra sj.boonstra@gmail.com 0592-409185 / 06-13147901

 13-10-2018
 Sjoerd Boonstra, Aletta

pagina terug