Nieuws

Verslag jaarvergadering SVZ d.d. 28 september 2018

Jans Takens opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

In het kort werd het vorig seizoen en het huidige seizoen per afdeling besproken. Helaas zijn er dit seizoen ongeveer 60 leden minder dan vorig jaar.

Vervolgens kwam het financieel verslag aanbod. Helaas heeft SVZ afgelopen seizoen te kampen gehad met een verlies van €5000,-.
Besloten, door de vergadering, is om de contributie te verhogen tot € 43,- per kwartaal voor volwassenen en €25,- per kwartaal voor jeugdleden tot 16 jaar. Donateurs betalen een minimum van €15,- p.p.p.j.
Namens de kascommissie doet Jorrit Veneklaas Slots kort verslag over de steekproef die zij hebben gedaan. Jorrit vraagt de vergadering om aan de penningmeester décharche te verlenen. De vergadering stemt hier mee in. Lammert Talman neemt plaats in de kascommissie

Daarna is de veldverplaatsing kort besproken.

Bij het bespreken van de bestuurssamenstelling wordt stilgestaan bij de twee openstaande vacatures.

Tijdens de rondvraag komen nog een aantal zaken ter tafel, oa de mogelijkheid om nog andere sporten aan te bieden, het sproeien van het hoofdveld, sponsoring, kleding, pestbeleid en de intentie om een rookvrije sportvereniging te worden.

Tot slot sluit Jans de vergadering iets voor half 10 en biedt namens de SVZ alle aanwezigen een consumptie aan.

  5-10-2018
 SVZ, Yvonne/Alie

pagina terug