Nieuws

Algemene ledenvergadering SVZ

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 28 september 2018 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in “De Zeijer Hoogte”. Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang 20.00 uur.
Bijgaand treft u de agenda van deze vergadering aan. De agenda en bijlagen zullen op de website en in het Zeijerkraantie gepubliceerd worden. De notulen van 29-09-2017 alsmede de jaarverslagen van volleybal en voetbal zijn gepubliceerd op de SVZ website.

Klik hier voor de agenda en hier voor de bestuurssamenstelling.

 20-09-2018
 Yvonne de Boer / Erna

pagina terug