Nieuws

De laatste keer vrouwen van nu

De laatste activiteiten van de afdeling Zeijen van de NBvP, Vrouwen van Nu

Op 16 december was de laatste "doeavond" van de afdeling Zeijen van de NBvP,Vrouwen van Nu. Onder leiding van Willy Brinkman uit Veenhuizen werden er door een aantal leden prachtige Kerststukken gemaakt. Kerstverlichting, verpakt in ouderwetse, metalen pannensponzen gaven een werkelijk schitterend effect. Op 20 december, de laatste bijeenkomst de Kerstavond, waren 60 vrouwen aanwezig. De zaal was sfeervol aangekleed, o.a. met het Dickens decor dat beschikbaar was gesteld door de Zeijer Compagnie, kerststukjes en mooi verzorgde programma's, ontworpen door Ida Bezema. Een kinderkoor, samengesteld uit (klein)kinderen van de leden, zong vrolijke kerstliedjes onder leiding van Annie Pieters en werd op de piano begeleid door Cora van der Linde uit Donderen. De kinderen waren ook gekleed in Dickens stijl. Cora begeleidde eveneens het dameskoortje van eigen leden en de samenzang. Tussendoor werden door Maria Marges, eveneens uit Donderen, zelfgeschreven kerstverhalen verteld. Aan het einde van de avond werd door de leden aan alle bestuursleden een prachtig kerststuk aangeboden, een complete verrassing! De laatste voorzitter van de afdeling Zeijen, Margaret Hoenderken, kreeg tot slot de voorzittershamer aangeboden.Hierop was een plaatje aangebracht met inscriptie, NBvP,Vrouwen van Nu, 2006-2010, de periode dat zij voorzitter was. Als laatste mochten alle leden een kerstbal uit de boom meenemen waarop de datum 1955-2010 stond vermeld. Aan deze kerstbal hing een kaartje met het volgende gedicht, gemaakt door Rita Krol:

Alstublieft, deze kerstbal is voor U
Een herinnering aan de " Vrouwen van Nu"
Hiermee wensen wij U glanzende Kerstdagen
En een blinkend Nieuwjaar.
We hopen dat het U allen goed mag gaan, maar,
Denk ook eens terug aan de fijne avonden met elkaar.
Dit was onze laatste avond samen,
't Stemt wat weemoedig dat zult U moeten beamen.

Zo is er dus na 55 jaar een einde gekomen aan de afdeling Zeijen van de NBvP, Vrouwen van Nu.

Het Bestuur

 31-12-2010
 Henk

pagina terug