Nieuws

Voetbalwedstrijd ter nagedachtenis aan Daan van Rhijn

'Daan één van ons team’

Na het overlijden van onze medespeler Daan van Rhijn op 10 augustus jongstleden, heeft ‘ons team’ besloten, om op een nader te bepalen moment, samen een voetbalwedstrijd te willen spelen ter nagedachtenis aan Daan. De bedoeling is om ‘ijs en weder dienende’, dit op zaterdag 8 januari, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie te laten plaatsvinden. De tegenstander is het huidige 1ste elftal van S.V.Z., de voetbalwedstrijd zal om 16.30 uur beginnen.
Wilt U hierbij aanwezig zijn, dan bent u uiteraard van harte welkom, dit geldt met nadruk voor de ouders van de spelers van ons team. Mocht de wedstrijd door slechte terreingesteldheid geen doorgang kunnen vinden, dan zal er een nieuwe datum gekozen worden direct na afloop van de competitie 2010-2011.

Herman en Joop

 28-12-2010
 Henk

pagina terug