Nieuws

Jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van start

Ruim 10 collectanten in de schoolkring Zeijen dragen bij aan een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland.

Van 8 t/m 14 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. Ruim 10 collectanten gaan deze week langs de deuren om geld op te halen voor een bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Dankzij giften kunnen meer levens worden gered.

Levens redden met de AED

De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de
plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered. Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen we jaarlijks naar schatting 2500 levens redden.

Over de Hartstichting

Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl.

  4-04-2018
 At de Groot, Ella

pagina terug