Nieuws

Boermarke nieuws

Bladafval

De Brink in Zeijen is geen vuilstortplaat. Afgelopen weekend bij onderhoud aan de Brink, zagen we dat er nog steeds bladafval wordt gestort op de Brink. Dit is echter niet meer toegestaan! Alleen tijdens de periode dat er bladhekken staan, kan een ieder zijn bladafval daar storten. Dit is een afspraak die met de BVZ , Boermarke en de gemeente Tynaarlo is gemaakt.

We hopen dat iedereen zich aan deze afspraak zal houden!

Kavelruil Zeijen

De Boermarke Zeijen is met Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied) en haar leden druk met het uitwerken en schetsen van een plan van toedeling omtrent kavelverbetering. Hierbij zal ook worden getracht om natuur-inclusieve Landbouw te creëren. Concreet gaan we samen met de omgeving landbouwgronden extensief beheren met groene en blauwe diensten. Voorbeelden van deze diensten zijn akkerranden, extensief graslandbeheer, waterberging etc.

Paasvuur

Ook dit jaar stelt de Boermarke weer haar grond beschikbaar voor het paasvuur. De eerste takken zijn er al gestort door de Boermarke afgelopen zaterdag. De dagen dat de inwoners van de schoolkring Zeijen zijn/haar hout kan brengen, wordt door de belangenvereniging gecommuniceerd in het Zeijerkraantie en de website.

  8-02-2018
 Erik Emmens, Henk

pagina terug