Nieuws

Kansen voor de bij en de wandelaar

De vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek werken enkele zaterdagen bij bosranden, houtsingels- en wallen. Deze zijn van belang voor allerlei soorten vlinders en andere insecten, vooral indien de ligging op het zuiden is. Ook kleine zangvogels, amfibieën en reptielen maken gebruik van bosranden. Het is belangrijk dat er verschillende soorten, bloeiende struiken in de bosrand voorkomen en dat er een geleidelijke overgang is. Indien er, uiteindelijk, voldoende grote open plekken in het bos voorkomen fungeren deze randen als natuurlijke bosranden. Een aantal soorten zijn meer op het naastgelegen open terrein georiënteerd zoals de Zeijerwiek en het Veldakkersveen maar hebben de bosrand nodig voor een deel van hun activiteiten of levenscyclus. Bosranden moeten voor een goede functievervulling een geleidelijke overgang zijn van het opgaande bos naar de open terreinen, variërend in breedte, begroeiing en expositie. Tegenwoordig zijn bosranden vaak harde grenzen. Zo ook langs grote delen van het Landgoed Zeijen. Het beheer voor de komende 5 jaar is gericht op het pleksgewijs creëren van geleidelijke overgangen zoals tegen het Veldakkersveen, langs het weideland en enkele meer ´aangelegde´open ruimten in het nieuwe bos. Hier liggen grote kansen voor ontwikkelen microklimaat in het bos en een hoge ecologische meerwaarde. Daarnaast wordt ook de belevingswaarde voor de wandelaar vergroot want de randen worden mooier, gevarieerder en spannender.
De praktijk leert dat afgezette jonge bomen snel uitlopen met nieuwe scheuten en dat ook andere soorten ter plekke ruimte krijgen, hetgeen de diversiteit versterkt. De opnieuw uitgelopen stobben zijn na 2 a 3 jaar vaak ruim boven de 1,5 meter hoog. De werkgroep Zeijerwiek werkt samen met de beheereenheid van het Staatsbosbeheer en andere deskundigen aan een gezamenlijke aanpak. De eerste werkzaamheden langs het Veldakkersveen en de komende weken worden ook enkele andere interessante plekken gecreëerd zoals langs de Oosterseweg en het Haverkampsveen. Kansen voor de bij en de wandelaar.

 20-01-2018
 Roelof Heling / Erna

pagina terug